fbpx

Česká ženská lobby je síť organizací, která se zabývá ochranou žen v České republice. Do širšího podvědomí se dostala především v uplynulých týdnech, když podala žalobu na kněze Petra Piťhu.

Hostem tohoto dílu Politickýho podcastu je ředitelka této organizace, Hana Stelzerová. Spolu jsme mluvili například o těchto tématech:

  • Byla chyba zažalovat významného představitele církve?
  • Chrání český právní řád ženy dostatečně před domácím násilím?
  • Potřebujeme vůbec tzv. Istanbulskou úmluvu?*
  • Existuje v naší společnosti platová nerovnost?
  • Mají se z žen stát maminky aneb jak je to s básničkou od Jiřího Žáčka?
  • Jsou role muže a ženy dány biologicky? Nebo je vytváří společnost?
  • Proč mají feministky tak špatný obraz u veřejnosti?

POSLOUCHEJTE VE SVÉM TELEFONU

POSLOUCHEJTE V POČÍTAČI

* Istanbulská úmluva

Celý názvem „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal bezpečnějším. (Zdroj: Rovnesance.cz)

Leave a Reply

%d bloggers like this: